Algemeen

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Hoogte verhuiskostenvergoeding

Hoeveel vergoeding u voor de verhuiskosten krijgt hangt af van het soort woonruimte en de datum van de verhuizing:

  • Zelfstandige woning

    Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt met ingang van 28 februari 2015 een minimumbijdrage van € 5.857. Verhuisde u in de periode 1 maart 2014 - 27 februari 2015, dan is de minimumvergoeding € 5.799. Voor de periode 1 maart 2013 - 1 maart 2014 is de minimumbijdrage voor de verhuiskostenvergoeding € 5.658.
  • Kamer

    Voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

De minimumbijdrage wordt ieder jaar voor 1 maart gewijzigd met het percentage van de inflatie over het voorgaande jaar (consumentenprijsindex). De actuele tekst van de regeling kunt u vinden in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Schadevergoeding bovenop verhuiskostenvergoeding

Mocht u schade lijden door de renovatie die de verhuiskostenvergoeding niet (volledig) dekt, dan kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen. Deze komt dan bovenop de verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning

Verhuist u tijdelijk naar een wisselwoning en is in het contract duidelijk aangegeven dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte, dan is de verhuurder alleen verplicht om 1 keer een vergoeding voor de verhuiskosten te betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.

Uitkering in geld of natura

Het kan zijn dat uw verhuurder aanbiedt om in plaats van de vergoeding de verhuizing voor u te regelen en uw nieuwe woning van binnen te schilderen en te stofferen. De verhuurder mag dit aanbod doen. U hoeft het aanbod niet te accepteren en kunt in plaats daarvan om de minimumvergoeding vragen. Op grond van de verhuiskostenregeling is de verhuurder dan verplicht de minimumvergoeding in geld aan u te betalen.

Geld van gemeente en van verhuurder

Het kan zijn dat u door de renovatie ook geld krijgt van uw gemeente. U behoudt dan toch het recht op de verhuiskostenvergoeding van de verhuurder. Wel kan de verhuurder de bijdrage verlagen met het bedrag dat u van de gemeente krijgt. Gemeenten en verhuurders kunnen hierover afspraken maken.

Verhuizing niet noodzakelijk

Bij sommige renovatiewerkzaamheden is een verhuizing niet noodzakelijk en is er dus geen sprake van een verhuiskostenvergoeding. Dit kan de verhuurder vermelden in het renovatievoorstel. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u de rechter verzoeken om uitspraak te doen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Externe artikelen
Berlageblokken

Download: HTML | CSV | Excel | JSON