Algemeen

Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?

Woonvoorziening en puntentelling

Voor elke € 226,89 die de verhuurder aan de woonvoorziening heeft besteed, wordt 1 extra punt gerekend. Kosten die de huurder zelf maakt tellen niet mee. Als de verhuurder subsidie heeft gekregen voor de aanpassingen, telt dat bedrag ook niet mee voor de puntentelling.

Huurprijs vooraf afspreken

Als uw woning wordt aangepast voor gehandicapten, spreekt u samen met de verhuurder vooraf een nieuwe huurprijs af. Het bedrag van de aangebrachte voorzieningen is het uitgangspunt (minus de subsidie die de verhuurder heeft ontvangen en de eigen bijdrage van de huurder). Verder kunt u bij de nieuwe huurprijs rekening houden met de gemiddelde levensduur van de woonvoorziening en de onderhoudskosten. De kosten voor toekomstige vervanging van de woonvoorziening door ouderdom en slijtage tellen niet mee.

De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs die wordt berekend aan de hand van de puntentelling voor huurwoningen.

Inschakelen Huurcommissie

Als u het niet eens wordt met uw verhuurder over de huurverhoging, kunt u binnen 3 maanden na de aanpassing van de woning naar de Huurcommissie gaan. Ook de verhuurder kan de Huurcommissie vragen om uitspraak over de huurverhoging te doen. Meer informatie hierover vindt u onder Woningverbetering op de website van de Huurcommissie.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Externe artikelen
Thomashuis

Download: HTML | CSV | Excel | JSON