Algemeen

Is huurverhoging na renovatie toegestaan?

Nieuwe huurprijs

De nieuwe huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens. De maximale huurprijs van een woning wordt berekend aan de hand van de puntentelling voor huurwoningen. Daarnaast moet de huurverhoging in een redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder maakt. De huur mag ook worden verhoogd als de verhuurder via dwang door de gemeente woningverbeteringen moet aanbrengen.

Verhoging woongenot

De verhuurder kan alleen huurverhoging vragen voor de verbeteringen die meer woongenot opleveren. Voor het vernieuwen van de centrale verwarming, lift en elektrische installatie mag de verhuurder alleen een verhoging voorstellen als de nieuwe voorzieningen meer comfort opleveren.
Brengt u voor eigen rekening verbeteringen aan in de woning, dan kunnen deze niet tot een huurverhoging leiden. Wel moet u in bepaalde gevallen van tevoren toestemming vragen aan de verhuurder.

Renovatie kamer

Uw verhuurder mag de huur eenmaal extra verhogen als hij uw kamer heeft gerenoveerd. Bij renovatie moet u denken aan de aanleg van voorzieningen die er nog niet zijn, dus nieuwe, extra voorzieningen. Voorbeelden zijn een douche, tweede toilet, een moderne keuken of warmte-isolatie. Door de huur extra te verhogen kan uw verhuurder zijn investeringskosten dekken.

Herstel achterstallig onderhoud

Uitvoering van achterstallig onderhoud is meestal geen reden voor extra huurverhoging. Het gaat dan om herstel of vervanging van delen van een woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.

Uitgestelde huurverhoging

Achterstallig onderhoud in voorgaande jaren kan hebben geleid tot huurbevriezing of huurverlaging. Nadat de onderhoudsgebreken zijn opgeheven, mag de verhuurder een huurverhoging voorstellen.

Inschakelen Huurcommissie

Wordt u het na de renovatie niet eens over de huurverhoging, dan kunnen u en de verhuurder binnen 3 maanden na de renovatie de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Meer informatie hierover vindt u onder Woningverbetering op de website van de Huurcommissie.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik van woning ruilen en welke regels gelden er bij woningruil?
Mag ik na mijn studie in mijn studentenwoning blijven wonen?
Mag mijn verhuurder zonder mijn toestemming het complex waarin ik woon renoveren?
Mag de huur van mijn kamer verhoogd worden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON