Algemeen

Mag mijn verhuurder zonder mijn toestemming het complex waarin ik woon renoveren?

Redelijk voorstel renovatie

Doet de verhuurder u een redelijk voorstel voor renovatie van uw woning? Dan moet u de verhuurder de gelegenheid geven te renoveren. Bij een redelijk voorstel kijkt de verhuurder ook naar de belangen van de huurders.
Bestaat uw wooncomplex uit een bouwkundige eenheid van 10 of meer woningen of ruimten voor bedrijven? Dan is het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk wanneer minimaal 70% van de huurders het ermee eens is.

Oordeel rechter over renovatievoorstel

Gaat het om renovatie van van minder dan 10 woningen? Of stemt minder dan 70% van de huurders in met het renovatieplan? De verhuurder moet de rechter vragen om te oordelen over het voorstel. Vindt de rechter het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk, dan kunt u niets doen. Vindt de rechter dat het renovatievoorstel van de verhuurder niet redelijk is? Dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.

Stemde 70 % van de huurders in met het renovatievoorstel, maar bent u het er niet mee eens? Dan kunt u naar de rechter stappen. Dit kan binnen 8 weken na de brief van uw verhuurder. In deze brief staat dat minimaal 70% van de huurders het eens is met het voorstel. De rechter kan beslissen dat het renovatievoorstel van de verhuurder redelijk is. Dan moet u de renovatie van de woning toestaan. Vindt de rechter dat het renovatievoorstel van de verhuurder niet redelijk is, dan hoeft u de voorgestelde renovatie niet toe te staan.

Huuropzegging wegens renovatie

De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen omdat hij de woning dringend nodig heeft voor renovatie. De opzegging moet voldoen aan de wettelijke eisen voor opzegging. U heeft recht op verhuiskostenvergoeding als u moet verhuizen door renovatie.

Meer informatie renovatie

Met vragen over schadevergoeding bij renovatie kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik van woning ruilen en welke regels gelden er bij woningruil?
Mag ik na mijn studie in mijn studentenwoning blijven wonen?
Is huurverhoging na renovatie toegestaan?
Mag de huur van mijn kamer verhoogd worden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON