Algemeen

Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?

Geen opnamestaat aanwezig

Het kan zijn dat er bij het begin van de huur geen beschrijving van de woning is opgemaakt. De staat waarin u de woning oplevert moet dan dezelfde zijn als bij het begin van het huurcontract. Bij onenigheid moet de verhuurder aantonen dat u de woning in een andere staat heeft opgeleverd.

Huurcontract afgesloten voor 1 augustus 2003

De regeling dat u de woning in dezelfde staat moet opleveren geldt alleen voor huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 augustus 2003. Is uw contract van voor deze datum dan moet u de woning in goede staat opleveren. Dit geldt niet als u kunt bewijzen dat de woning niet in goede staat was toen u er ging wonen. Ook hoeft u de woning niet in goede staat op te leveren als u de woning oplevert volgens een opgestelde opnamestaat.

Voor vragen of onduidelijkheden over de oplevering van uw huurwoning, kunt u terecht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON