Algemeen

Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?

Toestemming voor renovatie

Voor renovatie (woningverbetering) heeft u altijd toestemming nodig van de verhuurder. U moet ook toestemming hebben als de veranderingen niet nadelig zijn voor de verhuurbaarheid of de waarde van de woning. Maak vooraf duidelijke afspraken met de verhuurder, ook over eventuele vergoeding van de kosten.

Veranderingen aan de buitenkant

De verhuurder mag u weigeren om veranderingen aan de buitenkant van de woning aan te brengen. Zelfs als u de veranderingen zonder veel kosten kunt verwijderen, zoals bij het plaatsen van een schotelantenne. Dit geldt alleen voor huurcontracten die sinds 1 augustus 2003 zijn afgesloten. Huurde u de woning al voor 1 augustus 2003, dan gelden de afspraken die hierover zijn gemaakt in het huurcontract.

Geen toestemming van verhuurder

Als de verhuurder geen toestemming geeft, kunt u naar de rechter gaan en toestemming vragen om de veranderingen aan te brengen. De rechter kan u toestemming geven als deze noodzakelijk zijn voor gebruik van de woning of als ze het woongenot verhogen. Houdt u er rekening mee dat:

  • het van belang is dat er geen zwaarwegende bezwaren zijn van de kant van de verhuurder;
  • de rechter u kan verplichten de wijzigingen ongedaan te maken aan het einde van de huurovereenkomst.

Vergoeding bij einde huurovereenkomst

Bij het einde van de huurovereenkomst kunt u uw verhuurder om een vergoeding vragen voor de toegestane veranderingen die niet ongedaan zijn te maken. Als de waarde van de woning stijgt door de veranderingen die u heeft gedaan, kunt u eventueel een vergoeding afdwingen via de rechter.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON