Algemeen

Hoe richt ik een politieke partij op?

Om onder een bepaalde (partij)naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren.

Registreren politieke partij

U kunt uw politieke partij laten registreren bij het centraal stembureau. Voor verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement is dat de Kiesraad.
Voor verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen kunt u uw partij laten registreren bij het centraal stembureau van uw provincie, waterschap of gemeente.
Registratie kost:

  • € 450 bij verkiezingen voor de Tweede Kamer;
  • € 225 bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen;
  • € 112,50 bij verkiezingen voor de gemeenteraad.

Vereniging met rechtsbevoegdheid

Voor registratie van een politieke partij is nodig dat  de partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat u:

  • Eerst een notariële akte moet opstellen waarin u de officiële oprichting vastlegt. In deze akte worden ook de statuten van de partij opgenomen.
  • Uw partij moet inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Blanco lijst

U kunt ook met een blanco lijst aan de verkiezingen deelnemen. In dat geval is registratie van een partij niet nodig. Er staat dan op het stembiljet geen (partij)naam boven de kandidatenlijst, maar alleen een nummer.

Meer informatie oprichten politieke partij

De regels voor de oprichting van een politieke partij staan in de Kieswet. U kunt voor informatie ook terecht bij de Kiesraad.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON