Algemeen

Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?

Wanprestatie door betalingsachterstand of overlast

Wanprestatie houdt in dat u zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat u een betalingsachterstand heeft of omdat u voor ernstige overlast zorgt. Uw verhuurder kan in dit geval de huur opzeggen. Ook kan de verhuurder direct bij de rechter eisen dat het huurcontract eindigt. De rechter kan u als huurder maximaal 1 maand de tijd geven om uw achterstallige huur te betalen.

Verhuurder heeft woonruimte dringend zelf nodig

De verhuurder kan de huur opzeggen als hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • Hij moet de woning dringend zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat hij de woning wil slopen of renoveren. Of er een woning voor studenten of gehandicapten van wil maken.
  • Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder.
  • De huurder moet passende vervangende woonruimte kunnen krijgen.

Wordt de huur beëindigd wegens sloop of renovatie, dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

Voorstel voor nieuw huurcontract

Doet de verhuurder een redelijk voorstel om het huurcontract te veranderen en u stemt daar niet mee in? Dan mag hij de huur opzeggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een renovatie van de woning om vergaande energiebesparing mogelijk te maken. Het voorstel mag niet gaan over de huurprijs of de servicekosten, want daar bestaan speciale regels voor. Vindt de rechter het voorstel van de verhuurder redelijk? Dan kan hij u maximaal 1 maand de tijd geven om het voorstel alsnog te accepteren.

Geldend bestemmingsplan

De verhuurder mag de huur opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan. Realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn. Wordt de huur beëindigd omdat de verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

Procedure beëindiging huurcontract

De huurovereenkomst eindigt als u als huurder schriftelijk instemt met de opzegging. Gaat u niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door. De verhuurder moet dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten beëindigen. De rechter zal oordelen of de opzegging terecht is.

Sommige verhuurders dreigen huurders met uitzetting, zonder dat ze het huurcontract opzeggen of zonder uitspraak van de rechter. In zulke situaties kunt u om hulp vragen bij het Juridisch Loket.

Nieuwe eigenaar: huurcontract loopt door

Ook een nieuwe verhuurder moet de huur opzeggen als hij de huur wil beëindigen. Het huurcontract eindigt namelijk niet als de woning wordt verkocht. De nieuwe eigenaar zet het bestaande huurcontract voort. Als hij het huurcontract wil beëindigen is hij gebonden aan wettelijke regels voor opzegging.

Wil de nieuwe eigenaar de woning zelf gebruiken (dringend eigen gebruik), dan kan hij de huur ook niet opzeggen. Dit kan pas 3 jaar nadat hij de huurder schriftelijk gemeld heeft dat hij de nieuwe eigenaar is.

Huur opzeggen bij tijdelijk huurcontract

Bij een tijdelijk huurcontract eindigt de huur niet automatisch na afloop van de huurperiode. De verhuurder moet de huurovereenkomst altijd opzeggen.

U heeft een tijdelijk huurcontract als de verhuurder in het huurcontract duidelijk heeft opgenomen dat hij na afloop van de huurperiode weer in de woning wil terugkeren. Ook moet in het huurcontract staan dat u na afloop van de huurperiode de woning ontruimt. 

Huur opzeggen bij kamerhuur

Een verhuurder mag een huurcontract voor kamerhuur opzeggen als de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld als deze de huur niet betaalt of overlast veroorzaakt.

Hierbij moet hij zich houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, komt daar 1 maand bij, tot een maximum van 3 extra maanden. 

Huur opzeggen bij hospitakamer

Een hospitakamer is een kamer die verhuurd wordt door iemand die in hetzelfde huis woont. Bij hospitakamers mag de huur in de eerste 9 maanden zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Dit is de proeftijd. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Na de proeftijd gelden de normale huurbeschermingsregels.

In bijzondere gevallen geen huurbescherming

Voor bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen geldt geen wettelijke huurbescherming. Voor hen gelden geen opzegtermijnen die in de wet zijn vastgelegd. Ook bewoners van verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming, als er sprake is van een zorgovereenkomst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON