Algemeen

Wat moet er in een huurcontract staan?

Onderdelen huurcontract

In een huurcontract staat onder meer:

 • wie de huurder is;
 • wie de verhuurder is;
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten);
 • de hoogte van de borg;
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);
 • de datum van ingang van het huurcontract;
 • het tijdstip en wijze van betaling;
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd;
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen;
 • de huisregels;
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Voorbeeld huurcontract

U kunt een modelhuurcontract downloaden van de website van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). U kunt ook een papieren modelhuurcontract aanvragen via de Nederlandse Woonbond. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn.

Huurcontract en servicekosten

Bij aparte vermelding van de servicekosten in het huurcontract, moet duidelijk zijn hoe hoog deze zijn en hoe ze zijn samengesteld. Servicekosten zijn de kosten die bovenop de kale huur komen, zoals kosten voor gas, water en elektriciteit.

Huurcontract en onderhoud

In het huurcontract kunnen ook bijzondere afspraken over onderhoud worden vastgelegd, bijvoorbeeld dat de huurder bepaald onderhoud van de verhuurder overneemt. 

Staat van de woning vastleggen

Het is verstandig bij het begin van de huur de staat van de woning schriftelijk vast te leggen. U voorkomt dan bij het einde van de huur problemen over het goed achterlaten van de woning (herstel in oude staat).

Huurcontract onzelfstandige woonruimte (kamer)

Bij een huurcontract voor onzelfstandige woningen (kamers) kunnen de volgende (extra) afspraken van belang zijn:

 • de kale huur en de servicekosten;
 • tijdstip en manier waarop betaald moet worden;
 • hoe de huur opgezegd moet worden;
 • wanneer de huur wordt verhoogd;
 • of de huurder bij vertrek een opvolger kan aandragen (coöptatierecht). De verhuurder mag de opvolger weigeren, maar moet daarvoor een goede reden hebben;
 • gebruik van gemeenschappelijke keuken, douche of bad, wasmachine, wc, kabel en telefoon;
 • schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen;
 • gebruik van elektrische of extra verwarming;
 • meubels en stoffering;
 • of huisdieren zijn toegestaan;
 • privacy (zijn de kamers afsluitbaar) en overlast;
 • of bezoek en logés zijn toegestaan.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON