Algemeen

Wat doet de Nationale ombudsman?

Onderzoek naar aanleiding van klachten

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers. Daarnaast kan hij op eigen initiatief een onderzoek starten. Het gaat om vrijwel alle overheidsinstanties, zoals de ministeries en hun onderdelen, andere bestuursorganen (zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO, voorheen IB-Groep), de politie, de waterschappen, de provincies en een groot aantal gemeenten.

Nationale ombudsman voor problemen tussen burger en overheid

Er bestaan verschillende ombudsmannen, maar er is maar 1 Nationale ombudsman. Deze is aangesteld door de Tweede Kamer en bemoeit zich uitsluitend met problemen tussen de burger en de overheid. Over bijna alle overheidsinstellingen kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Wat doet de Kinderombudsman?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON