Algemeen

Wat zijn de taken van de leden van Provinciale Staten?

Commissies

Provinciale Staten stellen commissies met elk een eigen beleidsterrein in, zoals ruimtelijke ordening en wonen.

Provinciale Staten kiest Eerste Kamerleden

Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Dit gebeurt vlak nadat de nieuwe Statenleden zijn gekozen. De leden van de Eerste Kamer worden dus indirect gekozen.

Rechten leden Provinciale Statenleden

Leden van Provinciale Staten hebben de volgende rechten, die zijn vastgelegd in de Provinciewet:

  • recht op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (hulp bij de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het verzamelen en verwerken van informatie);
  • recht om onderzoek te doen naar het beleid van Gedeputeerde Staten (enquêterecht);
  • recht om een voorstel in te dienen voor bijvoorbeeld een verordening of plan (recht van initiatief);
  • recht om een voorstel te wijzigen (recht van amendement);
  • recht om Gedeputeerde Staten te ondervragen over het door hen gevoerde beleid (recht van interpellatie);
  • recht om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen (vragenrecht).

Aantal leden Provinciale Staten

De leden van Provinciale Staten worden rechtstreeks gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van de provincie. Het aantal Statenleden verschilt per provincie. Hoe meer inwoners een provincie heeft, des te meer Statenleden. Flevoland en Zeeland hebben het minste aantal Statenleden (39), Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland het grootste aantal (55). 

Vergoeding Statenleden

Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Ze doen dit werk meestal naast hun baan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een waterschap?
Wat is een dijkgraaf?
Wat zijn de taken van de Gedeputeerde Staten?
Wat zijn de taken van de commissaris van de Koning?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON