Algemeen

Wat is een dijkgraaf?

Watergraaf

De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden, en werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Ook de naam watergraaf komt wel voor.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een waterschap?
Wat zijn de taken van de leden van Provinciale Staten?
Wat zijn de taken van de Gedeputeerde Staten?
Wat zijn de taken van de commissaris van de Koning?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON