Algemeen

Kan ik een klacht indienen over een stembureau?

Klacht over organisatie

De gemeente is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de verkiezingen. Denk hierbij aan de locatie en de inrichting van de stemlokalen en het aanwijzen van de stembureauleden. Als uw klacht gaat over de organisatie rondom de verkiezingen, kunt u uw klacht indienen bij uw gemeente.

Klacht over stembureau

Als u een klacht heeft over de gang van zaken in een stembureau, kunt u deze indienen bij het stembureau zelf. Uw klacht wordt dan opgenomen in het zogeheten proces-verbaal van het stembureau. Dit proces-verbaal is een verslag met informatie over aanwezigen in het stembureau, aantal kiezers, aantal stembiljetten, aantal uitgebrachte stemmen en bezwaren van kiezers.

Hoofdstembureau

Ook kunt u uw klacht melden bij het hoofdstembureau. Hier meldt u klachten die naar uw oordeel relevant zijn voor het bepalen van de uitslag of de geldigheid van de stemming. Voor de verkiezingen van Tweede Kamer en het Europees Parlement zijn er 20 kieskringen en dus ook 20 hoofdstembureaus. Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten zijn er 19 kieskringen en dus ook 19 hoofdstembureaus.

U kunt alleen bezwaar indienen bij het hoofdstembureau tijdens de openbare zitting die een paar dagen na de verkiezingen plaatsvindt. Tijdens deze zitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaar. Uw bezwaar wordt dan opgenomen in het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Wilt u de zitting van het hoofdstembureau bijwonen? Neem dan contact op met uw gemeente om na te gaan waar de zitting van het hoofdstembureau is.

Wilt u weten bij welk hoofdstembureau u uw bezwaar kunt indienen? Vraag dan bij uw gemeente na onder welk hoofdstembureau uw gemeente valt. De contactgegevens van de hoofdstembureaus staan ook op de website van de Kiesraad. 

Centraal stembureau

Iedere kiezer kan bezwaar maken tegen de vaststelling van de uitslag van de verkiezing tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bij de Tweede Kamerverkiezing treedt de Kiesraad op als centraal stembureau. Voor meer informatie over deze zitting kunt u contact opnemen met de Kiesraad.

Wat gebeurt er met uw klacht

De processen-verbaal van alle stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau worden verzonden naar het vertegenwoordigend orgaan. Bij de Tweede Kamerverkiezing is dat de Tweede Kamer. Deze neemt kennis van alle processen-verbaal. Als u een klacht bij de gemeente indient over het inrichten van een stemlokaal of het gedrag van stembureauleden, behandelt de gemeente een dergelijke klacht volgens de gemeentelijke regels.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
Wie werken er op een stembureau?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Welke verkiezingen zijn er in Nederland?
Wat zijn de waterschapsverkiezingen?
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON