Algemeen

Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?

Einde medehuurderschap

Als de medehuurder niet meer zijn hoofdverblijf in de woning heeft, verliest hij zijn medehuurderschap. Een medehuurder die geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is, kan zelf het medehuurderschap opzeggen.

Vertrek echtgenoot of geregistreerd partner

Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan de rechter beslissen wie van de echtgenoten of partners huurder van de woonruimte blijft. Als de huurder vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit is vooral van belang bij een scheiding, waarbij de huurder de huur opzegt en de woning verlaat.

Vertrek ongeregistreerde partner

Ook bij niet-echtgenoten of ongeregistreerde partners wordt de medehuurder automatisch huurder als de huurder vertrekt, behalve als voor de woning een huisvestingsvergunning nodig is. In dat geval moet de medehuurder binnen 8 weken na het eindigen van de huurovereenkomst naar de kantonrechter gaan en aantonen dat hij of zij een huisvestingsvergunning kan krijgen.

Als de niet-echtgenoot of ongeregistreerde partner of andere medebewoner niet de status van medehuurder heeft gekregen van de verhuurder of de rechter, dan eindigt de huur bij het vertrek van de huurder. De niet-echtgenoot of niet-geregistreerde partner of andere medebewoner moet de woning bij vertrek van de huurder dan ook verlaten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON