Algemeen

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?

Bezwaar indienen bij de Huurcommissie

Bent u het niet met de verhuurder eens over de jaarafrekening voor servicekosten en nutsvoorzieningen? Dan kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over die jaarafrekening. Ook kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie als u het niet eens bent met het maandelijkse voorschot voor nutsvoorzieningen.

Eindafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen te laat ontvangen

Als huurder ontvangt u elk jaar een eindafrekening (jaarafrekening) van de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen. U ontvangt dit overzicht uiterlijk op 30 juni van het eropvolgende jaar.

Is de verhuurder te laat met dit overzicht, dan betekent dit niet dat de afrekening komt te vervallen. 

Als u geen jaaroverzicht heeft ontvangen, kunt u uw verhuurder hierop aanspreken. Zolang u geen overzicht heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de nutsvoorzieningen te betalen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder u in dat geval een nabetaling kan laten doen.

Verrekening pas na uitspraak Huurcommissie

Als u een verzoek om uitspraak bij de Huurcommissie heeft ingediend, moet u tot de uitspraak wel gewoon de servicekosten of de kosten voor nutsvoorzieningen blijven betalen. U kunt wel proberen met uw verhuurder af te spreken dat u pas hoeft te betalen als de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan.

Oordeelt de Huurcommissie dat u een lager bedrag aan servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen gaat betalen? U kunt dan het teveel betaalde bedrag terugvorderen van de verhuurder. 

Geliberaliseerd huurcontract

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract, dan kunt u bij een geschil over de servicekosten of de kosten voor nutsvoorzieningen niet naar de Huurcommissie. U moet dan bij de rechter zijn om het geschil op te lossen. Alleen als u met de verhuurder in het huurcontract heeft afgesproken dat een geschil over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen via de Huurcommissie verloopt, hoeft u niet naar de rechter te stappen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Externe artikelen
Nutsbedrijf

Download: HTML | CSV | Excel | JSON