Algemeen

Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?

Huurverhoging volgens indexcijfer

Bij een indexeringsclausule stijgt de huurprijs ieder jaar op een afgesproken datum met een percentage. In het huurcontract staat vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Meestal wordt gekozen voor het inflatiepercentage van de consumentenprijsindex. Het CBS berekent dit cijfer. Als de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd is op de consumentenprijsindex, kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing op de website van het CBS.

Geen huurverhogingsvoorstel

In geval van een indexeringsclausule, hoeft de verhuurder geen voorstel tot huurverhoging meer te doen. Hij kan dan volstaan met u te informeren op welke wijze de verhoging is berekend en welke huurprijs u vanaf de afgesproken datum moet betalen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen bent u immers al akkoord gegaan met de huurverhoging. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet verstrekken.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen een huurverhoging als het percentage hoger is dan het wettelijke maximale huurverhogingspercentage. Heeft u echter een geliberaliseerd huurcontract, dan geldt de maximale huurverhoging niet voor u. U kunt dan alleen bezwaar maken als de verhuurder een andere prijsindex gebruikt dan in het huurcontract is vermeld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke regels gelden bij de huur van een garage?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de servicekosten en de kosten voor nutsvoorzieningen?
Is het kraken van een woning strafbaar?
Waar kan ik een klacht indienen over de Huurcommissie?
Wanneer ben ik medehuurder bij de huur van een woning?
Wat zijn de rechten en plichten van medehuurders van een woning?
Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging?
Wat moet er in een huurcontract staan?
Wanneer mag mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
Hoe moeten huurder en verhuurder de huur opzeggen?
Wat is de betekenis van sleutelgeld, overnamekosten, waarborgsom en verhuurkosten?
Wat is het verschil tussen renovatie, woningverbetering en groot onderhoud?
Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning?
Heb ik voor verbouwing van mijn huurwoning toestemming van mijn verhuurder nodig?
Moet ik mijn huurwoning in oude staat herstellen bij het einde van het huurcontract?
Mag de huur worden verhoogd na het aanbrengen van woonvoorzieningen voor gehandicapten?
Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?
Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?
Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken van mijn woning?
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?
Wat is een zelfstandige woning en wat is een onzelfstandige woning?
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?
Mag mijn verhuurder een inkomensindicatie opvragen voor de huurverhoging?
Hoe vaak mag mijn verhuurder de huur verhogen?
Hoe maak ik bezwaar tegen een uitspraak van de Huurcommissie?
Wat is all-in huur?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON