Algemeen

Wie werken er op een stembureau?

Leeftijdsgrenzen leden stembureau

De minimumleeftijd voor leden van stembureaus is 18 jaar. Er is geen maximumleeftijd. Wel moet een lid van een stembureau in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen die bij de functie past. Bij die beoordeling kan leeftijd een rol spelen. Daarnaast moeten de leden van het stembureau een training volgen. Zodat ze voldoende kennis hebben over het verkiezingsproces. In de Kieswet staat welke personen geen lid kunnen worden van een stembureau.

Vergoeding leden stembureau

Gemeenten kunnen leden van een stembureau een vergoeding geven. Die vergoeding heet ook wel presentiegeld. De hoogte hiervan is niet wettelijk geregeld en kan daarom per gemeente verschillen. Het gaat om een bruto vergoeding, waarover de ontvanger in principe inkomstenbelasting is verschuldigd. Dit is niet het geval als de vergoeding voldoet aan de criteria voor een vrijwilligersvergoeding. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Gemeenteraadsleden

Ook gemeenteraadsleden kunnen lid zijn van een stembureau. Zij doen dit niet vanuit hun functie maar als gewoon burger. Volgens de Kieswet mogen stembureauleden tijdens hun werkzaamheden hun politieke voorkeur niet laten blijken. De Kiesraad adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van stembureauleden die zelf kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomsten van de stemming.

Hulp bij stemmen tellen

Het college van burgemeester en wethouders kan behalve stembureauleden ook plaatsvervangende leden en ambtenaren aanwijzen die het stembureau helpen met het tellen van de stemmen. Gewone kiezers mogen hierbij niet helpen. Zij mogen wel bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn.

Lid worden van een stembureau

Heeft u interesse om lid te worden van een stembureau? Dan kunt u bij uw gemeente informeren of er behoefte is aan nieuwe leden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?
Kan ik een klacht indienen over een stembureau?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Welke verkiezingen zijn er in Nederland?
Wat zijn de waterschapsverkiezingen?
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON