Algemeen

Hoe kan ik blanco stemmen bij een verkiezing?

Symbolische betekenis

Wanneer u een blanco stem uitbrengt, heeft dat alleen een symbolische betekenis. Uw stem heeft dan, net als wanneer u niet stemt, geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie werken er op een stembureau?
Kan ik een klacht indienen over een stembureau?
Wat is kiesrecht en wie mogen er stemmen of gekozen worden?
Welke verkiezingen zijn er in Nederland?
Wat zijn de waterschapsverkiezingen?
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON